LogoUSKHK

Oddíly - Dospělí

Sportovní gymnastika

Pokud navštívíte tento kurz jednorázově, je potřeba nejdříve se zaregistrovat a zaplatit čl. poplatek přes účet. Na místě pak lektorovi zaplatíte za lekci.

Sportovní gymnastika patří mezi olympijské sporty s bohatou tradicí a výraznými úspěchy našich reprezentantů na mezinárodní úrovni. V rámci oddílu se zaměřujeme na absolvování motoricko-funkční (akrobatické) přípravy, která je nepostradatelnou součástí pro úspěšné praktické zvládnutí základů techniky cvičení v akrobacii a cvičení na závodním (kůň našíř s madly, kruhy, přeskok, bradla, hrazda a kladina) i nezávodním tělocvičném nářadí (švédská bedna, lavičky, malá trampolína apod.).

Cílem každé lekce je individuální prohlubování a zdokonalování sportovně gymnastických cvičení.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, návštěvní řád a dbát pokynů odpovědného dozoru.

   V  ceně je zahrnuto i úrazové pojištění.

Počet přihlášených:

4

Zbývá míst:

11

Minimální kapacita:

5

Maximální kapacita:

15

Cena : 750 Kč (80 Kč při koupi jedné lekce)

* kurz je určen pouze pro registrované členy

Přihlásit se

Kdy a kde

19.10.2020 - 22.12.2020
K oddílu se lze přihlásit i po jeho startu

Pravidelně

19/10/2020 - 22/12/2020

Středa 18:00 - 20:00

Pravidelně

19/10/2020 - 22/12/2020

Pátek 18:00 - 20:00

Univerzita Hradec Králové – budova C, náměstí Svobody, Hradec Králové

Lektor

profile

Mgr. Jiří Kolář

Zpět na oddíly