LogoUSKHK

POZVÁNKA

Valná hromada Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové, z.s.,

která se bude konat v učebně KTVS v úterý 16. 3. 2021 v 16:00 hod

Program:

  1. Zahájení VH + schválení programu VH
  2. Volba mandátové komise
  3. Přednesení Výroční zprávy za rok 2020
  4. Zpráva o členské základně + hospodaření
  5. Zpráva ze zasedání Rady ČAUS 2020
  6. Plán akcí na nový akademický rok 2021/2022
  7. Diskuse k předneseným zprávám
  8. Zpráva mandátové komise
  9. Návrh usnesení a jeho schválení

Vzhledem k organizačnímu zajištění a bezpečnostním opatřením VH potvrďte, prosím, Vaši účast do 28. 2. 2021   na e-mail: uskhk.zs@gmail.com

       Se sportovním pozdravem

                                                                              Eva Kořénková

                                                                                   člen výkonného výboru

VH bude za dodržení bezpečnostních opatřeních a v rouškách.