LogoUSKHK

Reprezentace - Studenti

Studenti

Archív

AMČR – MTB Enduro – Trutnov 25.4. -26.4.2020

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR V ENDURO MTB 2020
v rámci závodu „Enduro Trutnov fourth“

Pořadatel: Komise cyklistiky České asociace univerzitního sportu a CESA VUT v Brně ve spolupráci s Trutnov Trails
Místo: Základna (prezence, start/cíl): Zimní Stadion Trutnov
Přihlášky: On-line registrace bude probíhat od 15.1. do 10.4. 2020 !
Max. kapacita účastníků je 400 startujících! Neváhejte proto s registrací.
Registrace na místě NEBUDE MOŽNÁ !
Účastníky AM ČR přihlašuje vysílací složka (KTV, ÚTV apod.) na email chlibkova@cesa.vutbr.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, název VŠ (popř. fakulty), datum narození, disciplíny, kontakt (email, telefon).
AM se mohou účastnit studenti akreditovaných vysokých škol v ČR bez omezení věku či formy studia! Sportovec musí být studentem vysoké školy, která ho přihlašuje, nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2020. Sportovec se musí prokázat platným studentským průkazem.
Startovné: Cena startovného pro všechny kategorie: 600,-Kč + dárek cykloláhev s logem závodu
Startovné je potřeba zaplatit přímo pořadateli závodu on-line při registraci!!
Startovné za studenty startující v rámci AM ČR hradí ČAUS v plné výši! Startovné bude na místě studentům zpětně proplaceno ČAUS na základě předloženého platného studentského průkazu a potvrzení o zaplacení registračního poplatku.
7. Doprava: Vlastní.
Autem: Lokalita závodu: TRUTNOV TRAILS – Trutnov Lhota
Vlakem: zastávka Trutnov, potom po vlastní ose na kole
Účastníkům AM ČR proplatí ČAUS jízdné na základě vyplněného cestovního příkazu (který naleznete na webu ČAUS v sekci ke stažení). Výše cestovného bude proplácena na základě pravidel uvedených
v Brožuře SPVŠ 2020.
Ubytování: Vlastní. V Trutnově a v okolních obcích se nachází celá řada ubytovacích kapacit všech typů úrovní. Doporučujeme včasnou rezervaci z důvodu možné obsazenosti. Po předložení příslušných dokladů bude na místě studentům proplacen příspěvek na ubytování z prostředků ČAUS (max. 500,- Kč/noc).
Časový program:
Sobota 25. 4. 2020
09:00 – 18:00 Trénink
14:00 – 17:00 Prezence – vyzvednutí start. čísla a čipu
Neděle 26. 4. 2020
07:30 – 08:00 Prezence – vyzvednutí start. čísla a čipu
09:00 START závodu
18:00 Slavnostní vyhlášení vítězů
10. Kategorie a tituly: Muži, Ženy. Vítězové jednotlivých kategorií získají titul “Akademický mistr ČR v Enduro MTB pro rok 2020“
11. Ceny: Medaile, diplomy, věcné ceny od partnerů
12. Protesty: Písemně do 30 minut po ukončení závodu s vkladem 500,-Kč bez nároku na vrácení při zamítnutí protestu.
13. Bezpečnost: Závodníci, trenéři a činovníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Každý závodník musí mít odpovídající vybavení, použití integrální přilby je povinné. Startovní čísla jsou
povinná pro trénink v den závodu a po celou dobu probíhajícího závodu. Každý závodník musí mít vlastní pojištění.
Organizátoři ani ČAUS nenesou zodpovědnost za zranění a materiální škody vzniklé během závodu či mimo něj.
14. Organizační výbor: Ředitel a sekretář závodu – Daniela Chlíbková, Centrum sportovních aktivit, Vysoké
učení technické v Brně, e-mail: chlibkova@cesa.vutbr.cz

Počet přihlášených:

0

Zbývá míst:

10

Minimální kapacita:

1

Maximální kapacita:

10

Cena : 10 Kč

* kurz je určen pouze pro registrované členy

Přihlásit se

Kdy a kde

05.03.2020 - 03.04.2020
K oddílu se po jeho startu již nelze přihlásit

Na Lukách, Kryblice, 541 01 Trutnov, Česko

Lektor

profile

Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.

Zpět na oddíly