LogoUSKHK

Všestranný sportovní kroužek pro děti

Od října si pro Vaše děti dovolujeme otevřít nový oddíl “ Všestranný sportovní kroužek“ pro děti od 6 – 11 let. Registrace jsou již spuštěny.